Polystyrenové výlisky nás provází již desítky let

Polystyren je jedním z členů rozvětvené rodiny, jejichž mateřským polymerem je ethylen. Průmyslová výroba polystyrenu je již dlouhodobá záležitost a kromě extrudovaného polystyrenu, který všichni dobře známe z revitalizace panelových sídlišť jako fasádní materiál, se s ním setkáváme i u mnoha jiných výrobků. Někteří z nás často ani netuší, že onen plastový kus, který právě drží v ruce, je polystyren.
bílý polystyren

Plastikové modely letadel a lodí

Letečtí modeláři jej dobře znají. Všechny ty výlisky nejdrobnějších součástek modelů letadel jsou vyrobeny právě z polystyrenu. Čirý polystyren, který svým vzhledem může evokovat plexisklo, se zas využívá k výrobě speciálních pomůcek v laboratořích a ve zdravotnictví. Jmenujme např. spektrofotometrické kyvety, různé typy a velikosti zkumavek, Petriho misky, atd. Dalšími výrobky z polystyrenu, což Vás může překvapit, jsou kelímky, plastové příbory, tácky a podnosy, některé plastové přepravky, víky, obaly cédéček a DVD médií, plastové hrnky, misky a nádobí.
polystyrenové kelímky

Čtvrtý nejpoužívanější plast

Polystyren je termoplast a vyrábí se v několika základních modifikacích procesem polymerace styrenu. (Styren, jinými slovy fenylethylen nebo vinylbenzen, je toxický aromatický uhlovodík – kapalina, která se na vzduchu rozkládá na formaldehyd a benzaldehyd). Polymerací styrenu vznikají krystalové polystyreny, zpěňovatelné polystyreny (EPS), houževnaté polystyreny (PS), kopolymery, a vytlačované pěnové polystyreny (XPS).
zateplení polystyrenem

Polystyren ve stavebnictví jako izolační materiál

Ve světě se vyrobí ročně přibližně 13 milionů tun tuhého polystyrenu a 7 milionů tun pěnového polystyrenu. Jedná se o čtvrtý nejpoužívanější termoplast, a to téměř ve všech odvětvích lidské činnosti. Využívanějšími plasty jsou pouze polypropylen, polyethylen a polyvinylchlorid, známý jako PVC.
Výhodou polystyrenu, v jakékoli podobě, je jeho pomalá biodegradace. Tato vlastnost z něj činí výborného pomocníka ve stavebnictví, protože odolává působení vnějších vlivů poměrně dlouhou dobu. Nevýhodou tohoto materiálu je naopak jeho křehkost, o čemž jsme se mnozí přesvědčili. A také velmi malá tepelná odolnost. Již při 70 stupních Celsia se polystyren začíná tavit.

CategoriesNezařazené