Z jakého důvodu je skupinová práce studentů tak důležitá?

Základním kamenem skupinové práce je fakt, že výsledek její práce může být velmi efektivní. Oproti výsledku samostatně pracujícího studenta je snažení se jednotlivých členů skupiny na jiné úrovni, než v případě, kdy by každý student pracoval sám.skupina studentů
Společná práce studentů má jednu obrovskou výhodu. Je to produktivita. Ne zbytečně se říká, že víc hlav víc ví. V případě, že skupina studentů pracuje na zadané práci a projektech společně, se šance na dopracování se k vytouženému výsledku zvyšuje. Jeden z členů skupiny nabídne nápad, druhý najde způsob, jak nápad na daný problém aplikovat a třetí člen je, díky dvěma předchozím, schopen napsat výsledek řešeného příkladu. Pokud mají členové skupiny stejné zájmy, stejné pracovní prostředí a stejné cíle, bude se jim lépe spolupracovat. Každý z nich může mít na danou problematiku jiný pohled a každý z nich může navrhnout jiný nápad. Společně pak dojdou k výsledku.
Dalším plusem skupinové práce je také soudržnost a pocit sounáležitosti. Právě soudržnost je to, co podporuje důvěru a schopnost respektovat ostatní členy. Dalším neméně výrazním faktorem je také skupinová atmosféra. Obecně se nám pracuje snadněji tam, kde jsou lidé, kterým věříme, v které máme důvěru a kde je pohodové prostředí. Nejsme pak ovlivněni aspekty zvenčí a můžeme se soustředit na danou práci.studijní skupina
Při práci ve skupině je také vhodné si stanovit konkrétní cíle a cestou k jejich naplnění kráčet společně. Každý z členů by měl na těchto cílech pracovat svědomitě a takovým způsobem, aby se skupina posouvala dopředu. Je důležité, aby se všichni aktivně zapojovali a byli k sobě otevření.
Ve výsledku lze říci, že práce skupiny, jako týmu, je také velmi důležitá i z hlediska spolupráce a interakce mezi jednotlivými členy. Studenti se spolu naučí spolupracovat, komunikovat a pracují tak na svých pracovních vztazích. To je důležité pro jejich budoucí pracovní život.