Cévní onemocnění

Tato onemocnění postihují muže i ženy nejen ve stáří, ale i v produktivním věku. Protože se většinou nijak výrazně neprojevují, probíhají skrytě a objeví se někdy až ve formě vážného problému, jakým je infarkt či mrtvice. Za příčinu těchto onemocnění je považována ateroskleróza nebo-li kornatění tepen. Je to neinfekční zánětlivé onemocnění, které poškozuje vnitřek cévní stěny a tam se pak usazuje cholesterol.
zdravý životní styl
Cévy se stávají méně pružnými a zužují se, až může dojít k jejich uzávěru. Často se vyskytuje společně s aterosklerózou i trombóza. Dojde ke vzniku krevní sraženiny – trombu, který se může utrhnout od stěny, putuje a cévu či tepnu někde ucpe a způsobí embolii. Pak je třeba hned nasadit léky omezující krevní srážlivost a trombus co nejrychleji rozpustit, aby se obnovilo prokrvení dané oblasti.
potřeby na vysoký krevní tlak
Ateroskleróza na cévách v mozku způsobuje psychické změny, projevy demence a může dojít k mozkové mrtvici . Pokud jsou zasaženy srdeční tepny dochází k ischemické chorobě srdeční, která se projeví buď jako angina pectoris, při uzávěru tepny věnčité jako infarkt myokardu. Zrovna tak mohou být postiženy cévy a tepny v končetinách a vzniká ischemická choroba dolních končetin. Zprvu se nijak neprojevuje, později začínají námahové bolesti, přidávají se klidové a noční obtíže. Dochází k nedokrevnosti končetin, postižená noha je studená a v krajním případě může dojít ke gangréně s následnou amputací. Stejně tak mohou být postiženy cévy v ledvinách.
střikačka a kapsle
Ucpávání cév ovlivňuje výživa s vysokým obsahem tuků, vysoký krevní tlak, cukrovka, kouření, nadbytek alkoholu a nedostatek pohybu. Neprospívá ani stres a psychická nepohoda. Je třeba si hlídat hodnoty krevního tlaku, v krvi hodnoty cukru a tuků. Udržení přiměřené tělesné hmotnosti je též důležité. Samozřejmě jsou faktory, které změnit nemůžeme a to je věk, pohlaví, rodinná zátěž. Proto se pokusme zlepšit alespoň to, co je v našich silách.