Co obnáší správa Společenství vlastníků jednotek

Není to správa samotných bytových jednotek – předně bychom měli uvést na pravou míru, že správa SVJ, tedy Společenství vlastníků jednotek, se netýká bytů samotných, ale pouze společných prostor v domě včetně stavby domu, jako je střecha, fasáda, základy budovy atp.

Evidence vlastníků jednotlivých bytů v domě – správce eviduje skutečné vlastníky bytů a provádí v evidenci změny v případě úmrtí, dědictví, prodeje, atp. Měl by mít přehled i o zástavním právu např. vůči bance při hypotečním úvěru.

velký dům

Kontrola plateb vlastníků bytů – přehled o tom, kdo pravidelně platí do společného fondu, a kdo se této povinnosti vyhýbá a je dlužníkem, je samozřejmě nutný. Správce by měl také neplatiče varovat před sankcemi a mít zájem společnými silami tuto situaci řešit.

Revize – v bytových domech se musí provádět pravidelné revize plynových spotřebičů (karmy) a komínů. Revize se týká také elektrických rozvodů a spotřebičů ve společných prostorách.

Údržbářské a opravárenské práce – toto je samozřejmostí, nelze strpět, aby do domu zatékalo děravou střechou, aby někoho ohrožovala odlomená okapová roura anebo nefunkční hromosvod.

Účetnictví – přehled o finančních záležitostech rovněž spadá do povinností správce SVJ, podrobnosti se dozvíte ve složce o nás homepartner.cz na webech, které správcovství SVJ nabízí.

bytový dům

Dodávka energií a služeb včetně pravidelných vyúčtování – to se týká hlavně elektrické energie ve společných prostorách a dodávky tepla, případně teplé vody.

Smlouvy s dodavateli – bude-li se na domě dělat fasáda a měnit střešní krytina, bude nutné vyřídit všechny „papírové formality“ ohledně smluv, plateb a právních ujednání se stavebními firmami.

Platby dle vystavených faktur – správce má na starosti placení faktur a musí se vyhnout opožděným platbám a závazkům, z nichž pak plynou různá penále.

Domovní schůze – ty jsou také nutné, aby se v jejich průběhu vyřešilo vše potřebné, co se týká všech obyvatel domu. Schůzí by se měli zúčastnit i nájemníci, kteří v bytech bydlí a přitom nejsou jejich vlastníky.

Orientace v zákonech – žádoucí je i orientace v paragrafech, aby nevznikaly kvůli neznalosti zákonů nějaká nedorozumění, nedoplatky a další finanční újma vlastníkům SVJ.