Vzdělávání zaměstnanců

Veskrze každý management podniku se mimo jiné stará o efektivní fungování firmy. Jedním z prostředků jak toho dosáhnout, jsou jistě i optimálně vzdělaní a proškolení zaměstnanci. V současné době, kdy neustále dochází k změnám výroby, technologických postupů, ale třeba i k změnám v zákonech, je třeba, aby zaměstnanci jakékoliv firmy, v jakémkoliv oboru, byli vždy připraveni na nové postupy a výklady.
psaní poznámek
To, jakým způsobem dochází k dalšímu vzdělávání pracovníků, je v podstatě na samostatném uvážení vedení společnosti.
· Tradiční způsob školení formou osobní prezentace, kdy se na určitém místě, například v konferenční místnosti firmy, sejdou lidé mající být proškoleni a školitel, který přednášku vede. Ten mívá pomůcky, jakými jsou například videoprodukce, jež výklad nejen oživí, ale především doplní informace a ujasní nesrovnalosti. Nevýhodou osobního školení je určitá neefektivita a nehospodárnost. Jde o to, že školení se může zúčastnit i přes veškerou snahu jen omezený počet posluchačů. Proto se konají stejná školení opakovaně pro další a další pracovníky. Celý proces školení se tak firmě časově protáhne.
malá konferenční místnost
Nevýhodou jsou i zvýšené náklady na dopravení posluchačů na místo výkladu. Byť se může zdát tento druh podnikového vzdělávání už poněkud zastaralý a méně efektivní, má stále své nesporné výhody. Za zmínku jistě stojí osobní přístup. Pokud zaměstnanec má ve výkladu jisté mezery, školitel mu může pomoci doplněním přednášky například formou příkladů a podobně. Tradiční způsob školení, či doplňkové podnikové vzdělávání je vhodnější u studia cizích jazyků, kde je samozřejmě na místě mluvit, mluvit a zase mluvit, nebo případně u školení typu jak zvládnout jednání s konfliktním klientem, které bývá doplněno o praktické ukázky, zaměstnanci si zkusí, jak prakticky obtížnou situaci zvládnout a podobě.

· E-learning je školení prostřednictvím počítače. Většinou se jedná o vzdělávání v oblasti informačních technologií, v osvojení si problematiky počítačových programů. Tento druh školení bývá ukončen „testem“, který vykoná zaměstnanec, přičemž má více pokusů pro úspěšné zvládnutí. Výhodou jsou nízké náklady na proškolení zaměstnanců, jelikož ti se ve většině případů takto vzdělávají ve své kanceláři. Náklady na dopravu a čas tím odpadají. Nevýhodou je, že pokud má pracovník nějaké nesrovnalosti v přednášce, počítač mu je nejspíš nevysvětlí. Musí hledat pomoc jinde. Dobré je zmínit i skutečnost, že na konci školení se sice podrobují zaměstnanci testu, nicméně školitel se už nedozví, zda test vyplňoval skutečně pouze daný pracovník, nebo šlo spíše o kolektivní práci celého oddělení.

CategoriesNezařazené